Medlemskap

Alla är varmt välkomna att bli medlemmar!
Medlemsavgift per år: 200 kr
Familjemedlem: 100 kr
Föreningens Plusgiro nr: 54 17 32-4.
Vid önskan om medlemskap, sätt bara in avgiften på kontot och glöm ej att ange vad saken gäller. Vid frågor kontakta gärna någon av styrelsemedlemmarna direkt.
Styrelsen

  De flesta av Mellanskånes Släkt- och Hembygdsforskar- förenings medlemmar har sina rötter i de central delarna av Skåne. Flertalet är också bosatta i närområdet men det finns forskare spridda i stora delar av Sverige. I vår datoriserade värld kan man ha lika stor nytta av ett medlemskap antingen man bor nära eller långt ifrån föreningens kärnområde. Den mesta forskningen som rör dessa delar av Skåne publiceras endast i vår medlemstidning Mellanskåningen som kommer ut med två nummer per år.
I medlemskapet ingår också regelbundna möten, utflykter, föredrag mm.. Aktiviteter 

Höörs mölla. Foto Christine Larsson