Svenska länkar

ArkivDigital https://www.arkivdigital.se/online 

DDSS Demografisk Databas Södra Sverigev www.ddss.nu 

Digitala forskarsalen SVAR www.sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen/

DIS www.dis.se DIS-Syd www.dissyd.se

GF Genealogiska Föreningen https://www.genealogi.net

Landsarkivet i Lund https://riksarkivet.se/lund

Lantmäteriet. Historiska kartor. www.lantmateriet.se

Malmö Stadsarkiv http://www.malmo.se/stadsarkivet/

Rötter. Sveriges Släktforskarförbund. https://www.genealogi.se

Skånes Släktforskarförbund www.sgfm.se

Stockholms Stadsarkiv www.stadsarkivet.stockholm.se

Sveriges Hembygdsförbund www.hembygd.se

Sällskapet Vallonättlingar www.vallon.se


Utländska länkar

 
Ancestry http://www.ancestry.se

Det Danske Udvandrerarkiv http://www.udvandrerarkivet.dk/


Ellis Island https://www.libertyellisfoundation.org


Finland, Arkivverket http://www.arkisto.fi/se/etusivu/


Mormonernas hemsida www.familysearch.org


Norges Riksarkiv www.arkivverket.no


Statens Arkiver, Danmark http://www.arkivalieronline.dk/v  


Sillaröds Skvaltkvarn är en mycket ålderdomlig konstruktion och en av de få bevarade i Skåne. Skvaltkvarnen ligger vid gården Uråsa väster om vägen Sillaröd - Lövestad. Kvarnen var i bruk till 1922.


 Gamla bränneriet i Harlösa. Foto Christine Larsson
 

 Nostalgimacken i Harlösa. Foto Christine Larsson


 STENVALVSBRON Den äldst daterade stenvalvsbron i Skåne. Byggd år 1759.
 Kallmur med kilad sten. Spannets/valvets bredd 2,5 m. Foto Christine Larsson