Övriga aktiviteter
Medlemsmöten har vi oftast i Bykupan, Osbyholm.

Tidningen
 Mellanskåningen utkommer två gånger per år.
 
Kurser
Vår ordförande, Göran Nilsson, har kurser i släktforskning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Det är både nybörjarkurser och fortsättningskurser.

Deltagarna i nybörjarkurserna erhåller ett års gratis medlemskap i föreningen.
Kurser 
                              


Höstutflykt 2022, Dalby Kyrka. Foto Yvonne Åkesson

 

 Föreningsmedlemmar lyssnar på vår guide om Dalby Kyrkas historia.
Foto Yvonne Åkesson
 

Vår guide berättar om kyrkans historia. Foto Yvonne Åkesson


Klosterträdgården vid Dalby kyrka. Foto Yvonne Åkesson

 

Föreningsmedlemmar lyssnar på den intressanta guidningen om järnåldersstaden Uppåkra.  
Foto Göran Nilsson.


Markering av platsen för Kulthuset på det stora forna stadsområdet i Uppåkra.
Foto Göran Nilsson.


Rekonstruktion i skala 1:2 av Kulthuset, Uppåkra. Foto Göran Nilsson.


Kopia av funnen rikt ornamenterad bägare. Järnåldersstaden Uppåkra. Foto Göran Nilsson.


Hallbergs Stenar. Foto Pierre Ledendal.


 Övedskloster. Foto Christer Nilsson.