Aktiviteter
 
 
Program hösten 2018

Utflykt till Hallsbergs gård och stenar i Heinge. 
Söndagen den 23 september kl 13.00 - 16.00
Sista anmälningsdag den 10 september  

DNA-café 
Söndagen den 28 oktober kl 13.00 - 16.00
Bykupan, Timotejvägen 3 A, Osbyholm.
De senaste åren har släktforskning med DNA blivit allt populärt.
 
Vi som har topsat oss tidigare har en halv dag där vi kan få veta hur vi skall gå vidare med resultatet av vår topsning, prata med andra som har topsat sig, eventuellt hitta några av dem som har samma DNA-träffar. Göran Nilsson kommer att hålla i trådarna. Ta med era datorer för att enklast visa vad vi har. Det finns Wifi i lokalen.
Ta gärna med någon som inte har topsat sig, möjlighet finns att topsa sig ifall man önskar det. Alla är välkomna!
Fika till självkostnadspris.
Föreningens material kommer att finnas tillgängligt. 
  

Biblioteksdag  
Lördagen den 17 november 10.00 - 14.00
Hörby bibliotek, Vallgatan 7, Hörby
Medlemmar från föreningen finns på plats för att introducera allmänheten i släktforskning och hjälper till med enkla släktforskningsproblem.
Våra datorer och bibliotekets fyra datorer finns tillgängliga med diverse abonnemang och hjälpmedel i funktion. 


Övriga aktiviteter
Medlemsmöten har vi oftast i Bykupan, Osbyholm.

Tidningen
 Mellanskåningen utkommer två gånger per år.
 
Kurser
Vår ordförande, Göran Nilsson, har kurser i släktforskning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Det är både nybörjarkurser och fortsättningskurser.

Deltagarna i nybörjarkurserna erhåller ett års gratis medlemskap i föreningen.
Kurser 


Program våren 2018  

Föredrag. Medlemsmöte.
Söndagen den 25 mars 13.00 - 16.00
Bykupan, Timotejvägen 3 A, Osbyholm
Lena Ringbrant Ekelund som är kartfadder i DIS kommer och föreläser om historiska kartor och deras användning i Disgen under 1 1/2 timme. Föreningens arkiv finns tillgängligt. Lotteri. Försäljning av skänkta släktforsknings- och hembygdslitteratur.
Fika till självkostnadspris.

Biblioteksdag.
Lördagen den 14 april 10.00 - 14.00
Hörby bibliotek, Vallgatan 7, Hörby
5 stycken från föreningen finns på plats för att introducera allmänheten i släktforskning och hjälper till med enkla släktforskningsproblem.
Våra datorer och bibliotekets fyra datorer finns tillgängliga med diverse abonnemang och hjälpmedel i funktion.

Vårutflykt.
Lördagen 5 maj 1300 - 17.00 Christinehofs slott, Kronhjorten 101, Brösarp Utflykt till Christinehofs arkiv och slott. Guidad visning av Gert Lagerstedt. Efteråt fika i Alunbrukets kaffestuga.
Vi träffas på slottet kl 13.00 eller samåkning från ICA-kvantums parkering i Hörby kl.12.15.
 

DNA - Kafé
Lördagen den 24 mars, 10.00 - 14.00
Lördagen den 21 april, 10.00 - 14.00
Arkivcentrum Syd (Porfyrvägen 20, 224 78 LUND)
DNA som komplement till släktforskning är populärt.
Har du testat dig, behöver diskutera eller få hjälp genom andra likasinnade.
Begränsat antal platser så Obligatorisk föranmälan till 
DNA-kafe@sgf.m.se
Ange vilket test du gjort och vilket resultat du fått i form av antal matchningar samt ev. haplogrupp. Ta med en egen dator och de frågor du vill diskutera. Kostnad: 40 kr inklusive fika.

                                   


Bild från Hallsbergs stenar. En imponerande samling block med mycket märkliga
mönster och former. Stenarna som är tretton till antalet brukar kallas grottesten, meteorsten, sjöbottnasten eller järnsten. Nils Nilsson har med enkla kvarnhackor huggit in bilder och inskriptioner i stenarnas avplanade ytor.  Foto Pierre Ledendal.


Hallbergs Stenar. Foto Pierre Ledendal.


 Övedskloster. Foto Christer Nilsson.
 

 Slaget vid Borst. Foto Christer Nilsson.
 

 Slaget vid Borst inskription. Foto Christer Nilsson.