Välkommen

Vi är en ideell förening som bildades den 3 december 1985
Vi vänder oss framförallt till släktforskare, hembygdsforskare eller personer som är allmänt intresserade av sådan forskning.
Vi håller både nybörjar- och fortsättningskurser för släktforskare i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.
Vi har regelbundna medlemsmöten och ordnar utflykter och föredrag.
Vårt medlemsblad Mellanskåningen utkommer med två nummer per år och innehåller till stor del våra medlemmars forskningsresultat som berör Mellanskåne.

Vårt huvudsakliga forskningsområde är Mellanskåne. Omfattar framförallt de tidigare häraderna Frosta och Färs men även delar av Albo, Gärds, Onsjö och V Göinge. Socknarna i vår intressesfär är Andrarum, Björka, Borlunda, Bosjökloster, Brandstad, Fränninge, Fulltofta, Gudmuntorp, Gårdstånga, Hallaröd, Hammarlunda, Harlösa, Holmby, Huaröd, Hurva, Häglinge, Högseröd, Hörby, Hörröd, Höör, Ilstorp, Linderöd, Lyby, Långaröd, Lövestad, Munkarp, N Rörum, Ramsåsa, Röddinge, Skarhult, Skeglinge, S Rörum, S Åsum, Svensköp, Sövde, Tjörnarp, Tolånga, Vanstad, Vollsjö, Vomb, Västerstad, V Vram, Äsphult, Äspinge, Östraby, Ö Kärrstorp, Ö Sallerup,
Ö Strö, Ö Sönnarslöv 
och Öved.


 Långaröds kyrka där byggmästaren p g a alkoholmissbruk tog fel på ytter- och innermått när han murade tornet. Foto Göran Nilsson.